Botilbuddet Purkærhus

Bosted for voksne i Nordjylland

Bosted for socialt udsatte i Nordjylland

Purkærhus er et lille botilbud, indrettet i en tidligere landejendom. Vi har lagt vægt på, at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære, da vi tror på, at det er fremmende for den enkeltes trivsel, tryghed og udvikling. Purkærhus ligger ca. 1,5 km. fra Pandrup by, hvor der er mange indkøbsmuligheder, og hvor man med en direkte busforbindelse, kan nå Aalborg og Hjørring på ca. 45 minutter.

Ejendommens tidligere udhusbygninger, er omdannet til beboelse og kaldes i daglig tale Langhuset. Her er plads til 4 beboere, som alle råder over to opholdsrum og eget bad med toilet. Endvidere er her botilbuddets fælleskøkken, fælles vaskerum, to opholdsstuer og personalekontor med vagtværelse.
Ejendommens stuehus er ombygget, så det rummer plads til fire beboere, som deler bad/toilet to og to. Herudover har stuehuset et lille køkkenalrum.

Vi tilbyder botilbud i henhold til servicelovens § 107, § 66, § 84 og § 108.

Purkærhus har 6 godkendte pladser, der alle kan bevilges, som midlertidigt botilbud iht. §107. Tre af disse pladser er fleksible pladser, der kan bevilges som længerevarende botilbud jf. § 108. Endvidere er en af pladserne fleksibel, så den kan bevilges jf.  §66 til unge på 17 år.

Herudover rummer huset kapacitet til, at tilbyde aflastningsophold jf. § 84.

Idet botilbuddets godkendelse er fleksibel, er det muligt, at tilrettelægge individuelle forløb, med flere matchningsmuligheder, i forhold til borgerens alder, funktionsevne og støttebehov.

I kraft af godkendelse som længerevarende botilbud, er det f.eks. muligt, at visitere borgere, med en type 4 foranstaltningsdom, hvoraf borgeren skal efterkomme sin kommunes anvisning om ophold og beskæftigelse.

I foråret 2020 har vi påbegyndt tilbygning af yderligere to værelser, med egen indgang og eget bad/toilet, som forventes godkendt iht. paragraf 107 i serviceloven om botilbud.

Purkærhus er et døgndækket tilbud, med sovende nattevagt.