Botilbuddet Purkærhus

Bosted for voksne i Nordjylland

Bosted for socialt udsatte

Purkærhus er et lille bosted i Nordjylland, der er indrettet i en tidligere landejendom. På Purkærhus har vi lagt vægt på at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære, da vi tror på, at det er fremmende for den enkelte beboers trivsel, tryghed og udvikling. Purkærhus ligger ca.1,5 km. fra Pandrup by, hvor der er mange indkøbsmuligheder, og hvor man med en direkte busforbindelse kan nå til Aalborg og Hjørring på ca. 45 minutter.

Ejendommens tidligere udhusbygninger er omdannet til beboelse og kaldes i daglig tale Langhuset. Her er plads til fire beboere, som alle råder over to opholdsrum og eget bad med toilet. Endvidere er her botilbuddets fælleskøkken, fælles vaskerum, to opholdsstuer og personalekontor med vagtværelse.

Ejendommens stuehus er ombygget, så det rummer plads til fire beboere, som deler bad/toilet to og to. Herudover har stuehuset et lille køkkenalrum.

Skulle du have spørgsmål til vores bosted i Nordjylland, er du velkommen til at tage kontakt til botilbuddet Purkærhus i dag, og hør mere om, hvordan vores bosted i Nordjylland kan hjælpe dig, eller en du har kær.

Vi tilbyder botilbud i henhold til servicelovens paragraf 66, paragraf 84, paragraf 107 og paragraf 108.

Purkærhus er et bosted i Nordjylland, der har i alt 8 godkendte pladser, der alle kan bevilges som midlertidigt botilbud iht.  paragraf 107 botilbud. Tre af disse pladser er fleksible pladser, der kan bevilges som længerevarende botilbud jf. serviceloven paragraf 108. Endvidere er en af pladserne fleksibel, så den kan bevilges jf. paragraf 66 til unge på 17 år.

Herudover rummer huset kapacitet til at tilbyde aflastningsophold jf. serviceloven paragraf 84.

Idet botilbuddets godkendelse er fleksibel, er det muligt at tilrettelægge individuelle forløb med flere matchningsmuligheder i forhold til borgerens alder, funktionsevne og støttebehov.

I kraft af godkendelse som længerevarende botilbud er det f.eks. muligt at visitere borgere med en type 4 foranstaltningsdom, hvoraf borgeren skal efterkomme sin kommunes anvisning om ophold og beskæftigelse.

I foråret 2020 har vi påbegyndt tilbygning af yderligere to værelser med egen indgang og eget bad/toilet, som forventes godkendt iht. paragraf 107 i serviceloven om botilbud.

Purkærhus er et døgndækket tilbud med sovende nattevagt.

Har du spørgsmål til Purkærhus som et paragraf 107 botilbud, eller et botilbud iht. serviceloven paragraf 108, paragraf 84 eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står selvfølglig også klar til at svare på generelle spørgsmål om vores bosted i Nordjylland.