Egenbetaling

Bosted for voksne i Nordjylland

Egenbetaling for ophold

Den pædagogiske og sundhedsfaglige støtte, man modtager under sit ophold, betales af den kommune, der har visiteret dig til et ophold hos vores botilbud i Nordjylland

Man skal dog selv betale husleje og kost under sit ophold, lige som man ville skulle gøre, hvis man boede i sin egen lejlighed.

Mange af de aktiviteter, vi arrangerer, er ligeledes uden brugerbetaling, men nogle gange kan der være en mindre deltagerbetaling.

Det er din kommunale rådgiver, der beregner din egenbetaling, træffer afgørelse herom og sørger for at opkræver betaling fra dig.