Egenbetaling

Bosted for voksne i Nordjylland

Egenbetaling for ophold

Den pædagogiske og sundhedsfaglige støtte, man modtager under sit ophold, betales af den kommune, der har visiteret dig til et ophold hos os. 

Man skal dog selv betale husleje og kost under sit ophold, lige som man ville skulle gøre, hvis man boede i sin egen lejlighed.

Mange af de aktiviteter vi arrangerer, er ligeledes uden brugerbetaling, men nogle gange kan der være en mindre deltager betaling.

Det er din kommunale rådgiver, der beregner din egenbetaling, træffer afgørelse herom og sørger for at opkræver betaling fra dig.

Egenbetaling for kost og logi er i 2020

Logi: 2500,- Kost: 2040,-

Beløbene bliver årligt reguleret.