Selvbestemmelse, medbestemmelse og medinddragelse

Bosted for voksne i Nordjylland

Selvbestemmelse på Bo- og Behandlingscenter Blokhus

Der kan være mange grunde, til at man i en periode i sit liv har brug for at bo i vores botilbud for voksne i Nordjylland. Men generelt er målet for borgere, som visiteres hertil, at de har brug for hjælp, til at lære hvordan de skal klare deres hverdag og tackle deres psykiske og/eller sociale udfordringer på en god måde. Dette er med målet om, at de kan blive i stand til at bo i en selvstændig bolig evt. med socialpædagogisk støtte.

Det er forskelligt, hvor lang tid den enkelte beboer har brug for at bo på vores botilbud i Nordjylland. Derudover er det forskelligt, hvilken og hvor meget støtte beboerne har brug for, mens de er her, og om de selv oplever at have brug for hjælp.

 

Selvbestemmelsesretten

Når du bor i et botilbud, som et vores botilbud i Nordjylland, bestemmer du stadigvæk over dit eget liv, og det værelse du tildeles er dit hjem, som du selv bestemmer over.

Det betyder, at vi ikke må gå ind på dit værelse, hvis ikke du har givet os tilladelse til det. Vi kan heller ikke tvinge dig til at tage imod vores hjælp og vejledning, hvis du ikke har lyst.

I lovgivningen kaldes dette for selvbestemmelsesretten.

 

Omsorgspligten

Nogle af vores beboere kan på grund af sin psykiske sygdom have svært ved selv at vurdere sit behov for hjælp. Her er det vores pligt at tilbyde vores hjælp, også selvom beboeren ikke har givet sit samtykke til det.

I lovgivningen kaldes dette for omsorgspligten.

Det er vigtigt for os, at du oplever, at det er dit liv, og at vi som medarbejdere, støtter, vejleder og udfordrer dig til at opnå målet, som er sat i forbindelse med opholdet hos os.

Vi har dog også forventning om at beboere i vores tilbud efter bedste evne tager ansvar for at arbejde med personlige udviklingsmål. Derudover forventer vi, at beboere følger botilbuddets hverdagsstruktur ved at tage del i de daglige aktiviteter, måltider og praktiske opgaver i fællesarealerne.

Vi har også forventning om, at man tager medansvar, for at det er et rart sted at bo, hvor alle – medarbejdere såvel som beboere, oplever trivsel og tryghed. Det er vigtigt for os, at alle kan føle sig trygge ved at ytre sine synspunkter, og at man taler respektfuldt til og om hinanden.

 

 

 

Medinddragelse

Hos os er det vigtigt, at hver enkelt beboer inddrages i sit eget udviklingsforløb. Det skyldes, at vi tror på, at inddragelse i sig selv er en stærk motiverende faktor for lysten til at udvikle sin evne til selv at kunne mestre sin hverdag. Dette læner sig også op af vores værdier hos vores botilbud i Nordjylland.

 

Inddragelse af udviklingsplan

Du vil blive inddraget i udarbejdelse og løbende evaluering af din udviklingsplan. Udviklingsplanen indeholder konkrete og aftalte delmål, som er vigtige for dig for at kunne opnå de mål, der er aftalt i den overordnede og retningsgivende handleplan, som du har lavet i samarbejde med din kommunale rådgiver.

Minimum 1 gang årligt vil der blive lavet en skriftlig statusrapport på baggrund af de løbende evalueringer og samtale med dig. Du vil have mulighed for at gennemgå denne og tilføje dine kommentarer, inden den sendes til din kommunale rådgiver.

Ofte vil der blive afholdt et opfølgningsmøde med din kommunale rådgiver i forbindelse med statusrapporten. Ved opfølgningsmødet har vi en fælles drøftelse, af hvordan du trives og udvikler dig, og hvilke områder du fortsat har behov for støtte til. Med udgangspunkt i dette taler vi om det videre forløb med aftale om fortsat ophold eller udslusning til egen bolig eller andet botilbud.

Du vil også blive inddraget i hverdagsnære beslutninger, f.eks. om hvilke sociale og kulturelle aktiviteter, der skal tilbydes, eller hvilke retningslinjer der skal være gældende for ophold i fællesarealerne i husets husorden.

Medindflydelse

Hvert hus holder beboermøde ca. hver anden uge, hvor vi gerne ser, at alle beboere deltager. Det er nemlig her, man har størst mulighed for at opnå indflydelse på de hverdagsnære ting.

På beboermøderne aftales kommende fællesaktiviteter, fordeling af praktiske opgaver på fællesarealerne i huset og drøftelser om den sociale omgangsform generelle trivsel i huset. Det er også på disse møder, der gives vigtige fælles informationer.

Èn gang om ugen laver beboerne sammen med personalet en sund og varieret madplan, hvor alle har mulighed for at byde ind med retter. Som minimum får beboeren på sin egen maddag lov til at bestemme, hvad menuen skal stå på.

Skulle du have spørgsmål til selvbestemmelse, medbestemmelse og medinddragelse hos Bo- og Behandlingscenter Blokhus, er du velkommen til at kontakte os. Vi besvarer selvfølgelig også på generelle spørgsmål om os som et botilbud for voksne i Nordjylland, vores dagtilbud i Nordjylland eller noget helt andet.