Selvbestemmelse, medbestemmelse og medinddragelse

Bosted for voksne i Nordjylland

Selvbestemmelse

Der kan være mange grunde til, at man i en periode i sit liv, har brug for, at bo i vores botilbud, men generelt er målet for borgere, som visiteres hertil, at man har brug for hjælp til, at lære, hvordan man skal klare sin hverdag og tackle sine psykiske og/eller sociale udfordringer på en god måde, så man kan blive i stand til, at bo i en selvstændig bolig, evt. med socialpædagogisk støtte.

Det er forskelligt, hvor lang tid man har brug for at bo her; hvilken og hvor meget støtte, man har brug for imens man er her og om man selv oplever, at have brug for hjælp.

Når du bor i et botilbud, bestemmer du stadigvæk over dit eget liv, og det værelse du tildeles, er dit eget hjem, som du selv bestemmer over.

Det betyder, at vi ikke må gå ind på dit værelse, hvis ikke du har givet os tilladelse til det. Vi kan heller ikke tvinge dig til, at tage imod vores hjælp og vejledning, hvis du ikke har lyst.   

I lovgivningen kaldes dette for selvbestemmelsesretten.

Nogle af vores beboere, kan på grund af sin psykiske sygdom, have svært ved selv at vurderer sit behov for hjælp, og her er det vores pligt, at tilbyde vores hjælp, også selvom beboeren ikke har givet sit samtykke til det. 

I lovgivningen kaldes dette for omsorgspligten

Det er vigtigt for os at du oplever, at det er dit liv og at vi som medarbejdere, støtter, vejleder og udfordrer dig til at opnå målet, som er sat i forbindelse med opholdet her hos os.

Vi har dog også forventning om, at man som beboere i vores tilbud, efter bedste evne, tager ansvar for, at arbejde med sine personlige udviklingsmål og følger botilbuddets hverdagsstruktur, ved at tage del i de daglige aktiviteter, måltider og praktiske opgaver i husets fællesarealer. 

Vi har også forventning om, at man tager medansvar for, at det er et rart sted at bo, hvor alle – medarbejdere såvel som beboere, oplever trivsel og tryghed. Det er vigtigt for os, at alle kan føle sig trygge ved at ytre sine synspunkter, og at man taler respektfuldt til og om hinanden. 

 

 

Medinddragelse

Hos os er det vigtigt, at hver enkelt beboer inddrages i sit eget udviklingsforløb, fordi vi tror på, at inddragelse i sig selv, er en stærk motiverende faktor for lysten til, at udvikle sin evne til selv, at kunne mestre sin hverdag. 

Du vil derfor blive inddraget i udarbejdelse og løbende evaluering af din udviklingsplan, som indeholder konkrete og aftalte delmål, som er vigtige for dig, for at kunne opnå de mål, der er aftalt i den overordnede og retningsgivende handleplan, som du har lavet i samarbejde med din kommunale rådgiver. 

Minimum 1 gang årligt vil der blive lavet en skriftlig statusrapport, på baggrund af de løbende evalueringer og samtale med dig. Du vil have mulighed for at gennemgå denne, og tilføje dine kommentarer, inden den sendes til din kommunale rådgiver. 

Ofte vil der blive afholdt et opfølgningsmøde, med din kommunale rådgiver, i forbindelse med statusrapporten. Ved opfølgningsmødet har vi en fælles drøftelse af, hvordan du trives og udvikler dig, hvilke områder du fortsat har behov for støtte til, og aftale om det videre forløb med aftale om fortsat ophold eller udslusning til egen bolig eller andet botilbud.

 

Du vil også blive inddraget i hverdagsnære beslutninger, f.eks. om hvilke sociale og kulturelle aktiviteter, der skal tilbydes eller hvilke retningslinjer der skal være gældende for ophold i fællesarealerne, i husets husorden.

Medindflydelse

Hvert hus holder beboermøde ca. hver anden uge, hvor vi gerne ser, at alle beboere deltager, fordi det er her, man har størst mulighed for, at opnå indflydelse på de hverdagsnære ting.

På beboermøderne aftales kommende fællesaktiviteter, fordeling af praktiske opgaver på fællesarealerne i huset, og drøftelser om den sociale omgangsform generelle trivsel i huset. Det er også på disse møder der gives vigtige fælles informationer.

Èn gang om ugen laver beboerne, sammen med personalet, en sund og varieret madplan, hvor alle har mulighed for, at byde ind med retter, og som minimum på sin egen maddag, bestemme hvad menuen skal stå på.