Job hos os

Bosted for voksne og dagtilbud i Nordjylland

Som medarbejder på Bo og Behandlingscenter Blokhus forventer vi at du

 • Har en relevant uddannelse eller erfaring inden for psykiatri.
 • Er faglig kompetent og bruger din faglige viden og personlige erfaringer i samarbejdet med de unge samt søger og deler viden der kan være med til, at styrke fagligheden og udvide vores fælles horisont
 • Arbejder målrettet efter beboernes individuelle handleplaner, ugeskemaer og nærmeste udviklingszone
 • At du inddrager beboeren i de gøremål og beslutninger der vedrører deres dagligdag både af hensyn til deres udvikling, selvfølelse og ikke mindst af hensyn til selvbestemmelsesretten
 • Har en ordentlig omgangstone både i forhold til beboerne, deres forældre, det øvrige personale og hvem vi ellers samarbejder med. Husk personalet er Bo og Behandlingscenter Blokhus ansigt udadtil.
 • Gennem dit arbejde opbygger en fast/kendt struktur og forudsigelig hverdag der skaber en ramme hvori trygheden kan udvikle sig.
 • Deltager aktivt og er loyal overfor de beslutninger der er truffet på personalemøder
 • Reflekterer over egne handlinger og meninger og er villig til, at ændre metode hvis det viser sig at være uhensigtsmæssigt
 • Er ansvarlig for dokumentation og videregivelse af observationer til det øvrige personale i Dagbogsprogrammet
 • Sammen med beboeren laver mål, delmål og metode.
 • Evaluerer udviklings/indsatsområder sammen med beboeren med jævne aftalte mellemrum
 • Møder og går til tiden.
 • Når du møder ind på arbejde starter dagen med at læse Dagbogsprogrammet. Når du skriver i programmet skriv da klart, tydeligt og konkret.

Send os gerne en uopfordret ansøgning, hvis du er interesseret i et job hos vores bosted og dagtilbud i Nordjylland.