Bo- og Behandlingscenter Blokhus’ værdier

Bosted for voksne i Nordjylland

​I det pædagogiske arbejde med beboerne, samt i både det interne og eksterne samarbejde har vi følgende værdier:

 • Ærlighed: Fundamentet for at forstå og respektere hinanden
 • Omsorg: Den enkeltes situation og trivsel er vigtig
 • Tryghed: At vide hvem, hvordan, hvorledes og hvorhen
 • Humor: Humor giver energi og gør afstanden mellem mennesker kortere
 • Rummelighed: Plads til forskellige perspektiver og synspunkter
 • Anerkendelse: Det enkelte menneske er altid OK og forskellige perspektiver og synspunkter kan drøftes gennem konstruktiv dialog

​Bo- og Behandlingscenter Blokhus’ mål

 • Vi tilstræber at skabe et trygt og hyggeligt hjem, hvor omsorg, nærhed og varme er en naturlig del, så rammerne for selvudvikling er en mulighed.
 • At møde den enkelte beboer der, hvor han/hun er i sit liv for, at være medvirkende til, den enkelte beboer lærer at mestre tilværelsens udfordringer i tiltagende grad.
 • At vise hver enkelt beboer i tale og handling, at han/hun betyder noget som det menneske han/hun er.
 • At støtte den enkelte beboer i at være aktiv medspiller i eget liv under hensyntagen til den enkeltes ressourcer.
 • At være åbne og anerkendende i dialogen med den enkelte beboer og udvise rummelighed og omsorg.
 • Arbejde på at skabe succesoplevelser for beboerne og styrke deres selvværd samt dermed opbygge en positiv identitet.
 • At støtte den enkelte beboer i at kunne etablere og fastholde kontakt til andre mennesker og lære at mestre de sociale samspilsregler.
 • At støtte og vejlede den enkelte beboer i at håndtere det der er svært.
 • At støtte den enkelte beboer i at udvikle sine fysiske, psykiske og sociale kompetencer.
 • At støtte den enkelte beboer i at forblive/komme ud af misbrug.