Dagtilbud Tvilstedgaard

Dagtilbud i Nordjylland – Fokus på socialt samvær og meningsfuld beskæftigelse

Tvilstedgaard – dagtilbud for beboere med dobbeltdiagnose i Nordjylland. 

Dagtilbuddet Tvilstedgaard er et dagtilbud i Nordjylland, der blev etableret af Fonden Bo- og Behandlingscenter Blokhus i foråret 2019.

Formålet med vores dagtilbud i Nordjylland er, at brugerne bliver en del af et forpligtende fællesskab og deltager i meningsfulde beskæftigelses, sociale og kreative aktiviteter, som giver positivt indhold i hverdagen. Målet er nemlig at øge den enkeltes livskvalitet.

Tvilstedgaard er godkendt som et aktivitets- og samværstilbud jf. §104 af Socialtilsynet, idet vi endnu ikke har etableret en vareproduktion, som generer en omsætning. Vores mål er at opnå dette, så vi kan blive godkendt som et beskyttet beskæftigelsestilbud.

Det er også muligt at visitere borgere til et vejledende og opkvalificerende beskæftigelsesafklarende forløb (LAB §90) som led i borgerens ressourceforløb eller ordinære beskæftigelsesafklarende indsats. Herigennem får borgeren mulighed for at optræne sine personlige kompetencer som f.eks. træning i at have stabilt fremmøde og forståelse af de almen gældende normer på en arbejdsplads, samtidig med at borgeren udvikler sine praktiske kompetencer gennem reelle arbejdsopgaver. Gennem et vejledende og opkvalificerende forløb kan borgeren støttes i at udvikle sin parathed i forhold til at starte i en virksomhedspraktik med det længere perspektiv for øje, hvor målet er, at borgeren opnår afklaring med sin fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tilbuddet henvender sig således både til beboere på et af Bo- og Behandlingscenter Blokhus’ botilbud for voksne, Purkærhus, og bosted for socialt udsatte voksne, Skovkærhus, samt andre interesserede socialt udsatte voksne med psykisk og/eller social funktionsnedsættelse eller dobbeltdiagnoser i Nordjylland, som vurderes at have fornøjelse af tilbuddet.

Få mere information om vores dagtilbud for beboere med dobbeltdiagnose i Nordjylland ved at kontakte os. Vi står altid klar til at tage en uforpligtende snak om, hvordan Tvilstedgaard kan hjælpe dig. Du kan også læse nærmere om vores andre tilbud: vores botilbud i Nordjylland, Purkærhus, og vores bosted for socialt udsatte voksne, Skovkærhus.

 

Aktivitets- og samværdstilbud jf. paragraf 104

 

Hvem er vi?

Hos os er der hjerterum, og der er plads til at være dig.

Vi er et nystartet dagtilbud i Nordjylland, hvor du kan være med til at træffe beslutninger, om hvad der skal ske i hverdagen – derfor har vi brug for dig.

Vi har på nuværende tidspunkt plads til 8 brugere i tilbuddet med mulighed for at udvide.

Dagligdagen:

Den daglige åbningstid er:

Mandag – torsdag kl. 09.00 – 14.00

Fredag kl. 09.00 – 12.30

Hver morgen holder vi morgenmøde over en kop kaffe og snakker, om hvad der skal foregå den pågældende dag. Vi laver sammen aktivitetskalender, hvor alle har mulighed for at få indflydelse, på det der skal foregå.

Hvad kan jeg arbejde med?

Der vil være forskellige aktiviteter, som kan foregå enten 1 til 1 eller på små hold, hvor der tages hensyn til dine ressourcer, interesser og behov.

Der vil være mulighed for forskellige værksteder:

  • Træværksted
  • Cykel/scooter/bilværksted
  • Kreativt værksted
  • Madværksted
  • Pasning af dyr
  • Vedligeholdelse af bygninger, grønne arealer mm.,
  • Motion
  • Fællesrum med computere
  • Køkken og spiseplads, hvor der også vil være plads til sociale arrangementer
  • Udflugter

Hvor ligger det?

Tvilstedgaard er et dagtilbud i Nordjylland, som ligger ca. 1 km fra Pandrup bymidte og ca. 500 meter fra Purkærhus, der er vores botilbud for voksne i Nordjylland.