Dagtilbud Tvilstedgaard

Socialt samvær og meningsfuld beskæftigelse

Vil du være en del af et fællesskab?

Fonden Bo- og Behandlingscenter
Blokhus, etablerede i foråret 2019 dagtilbuddet
Tvilstedgaard.

Formålet med tilbuddet er, at brugerne bliver en del af et forpligtende fællesskab og deltager i meningsfulde beskæftigelses, sociale og kreative aktiviteter, som giver positivt indhold i hverdagen, og øge den enkeltes livskvalitet.

Tvilstedgaard er godkendt som et aktivitets- og samværdstilbud jf. § 104 af Socialtilsynet, idet vi endnu ikke har etableret en vareproduktion, som generere en omsætning. Vores mål er at opnå dette, så vi kan blive godkendt som et beskyttet beskæftigelsestilbud.

Det er også muligt, at visitere borgere til et vejledende og opkvalificerende beskæftigelsesafklarende forløb (LAB § 90), som led i borgerens ressourceforløb eller ordinære beskæftigelsesafklarende indsats. Herigennem får borgeren mulighed for, at optræne sine personlige kompetencer, som f.eks. træning i at have stabilt fremmøde og forståelse af de almen gældende normer på en arbejdsplads, samtidig med borgeren udvikle sine praktiske kompetencer gennem reelle arbejdsopgaver. Gennem et vejledende og opkvalificerende forløb, kan borgeren støttes i, at udvikle sin parathed i forhold til at starte i en virksomhedspraktik, med det længere perspektiv for øje, at borgeren opnår afklaring af sin fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Tilbuddet henvender sig således både til beboere på et af Bo- og Behandlingscenter Blokhus’ botilbud, Purkærhus og Skovkærhus, samt andre interesserede socialt udsatte voksne med psykisk og/eller social funktionsnedsættelse eller dobbeltdiagnoser i Nordjylland, som vurderes at have fornøjelse af tilbuddet.

 

Aktivitets- og samværdstilbud jf. paragraf 104

 

Hvem er vi?

Hos os er der hjerterum og der er plads til at være dig.

Vi er et nystartet dagtilbud. Du kan være med til at træffe beslutninger om, hvad der skal ske i hverdagen -derfor har vi brug for dig.

Vi har på nuværende tidspunkt plads til 8 brugere i tilbuddet med mulighed for at udvide.

Dagligdagen:

Den daglige åbningstid er:

Mandag – torsdag kl. 09.00 – 14.00

Fredag kl. 09.00 – 12.30

Hver morgen holder vi morgenmøde over en kop kaffe og snakker om, hvad der skal foregå den pågældende dag. Vi laver sammen aktivitetskalender, hvor alle har mulighed for at få indflydelse på det der skal foregå.

Hvad kan jeg arbejde med?

Der vil være forskellige aktiviteter som kan foregå enten 1 til 1 eller på små hold, hvor der tages hensyn til dine ressourcer, interesser og behov.

Der vil være mulighed for forskellige værksteder:

  • Træværksted
  • Cykel/scooter/bilværksted
  • Kreativt værksted
  • Madværksted
  • Pasning af dyr
  • Vedligeholdelse af bygninger, grønne arealer mm.,
  • Motion
  • Fællesrum med computere
  • Køkken og spiseplads, hvor der også vil være plads til sociale arrangementer
  • Udflugter

Hvor ligger det?

Tvilstedgaard ligger ca. 1 km fra Pandrup bymidte, og ca. 500 meter fra Botilbuddet Purkærhus.