Dagtilbud Tvilstedgaard

Bosted for voksne i Nordjylland

Som noget nyt har vi netop åbnet vores nye dagtilbud: Dagtilbud Tvilstedgaard, som er beliggende tæt på vores ene botilbud Purkærhus.

Formål:

Dagtilbud Tvilstedgaard er oprettet efter Serviceloven § 104 som aktivitets- og samværstilbud til voksne borgere med forskellige grader af nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Man skal visiteres til tilbuddet gennem sin sagsbehandler i kommunen.

Formålet med tilbuddet er, at brugerne bliver en del af et forpligtende fællesskab og deltager i meningsfulde sociale aktiviteter, som er med til at give dem positivt indhold i hverdagen og dermed øge livskvaliteten.

Tilbuddet henvender sig til beboerne på Bo- og Behandlingscenters botilbud Purkærhus og Skovkærhus samt andre interesserede voksne med nedsat funktionsevne, som vurderes at have fornøjelse af tilbuddet.

Dagligdagen:

Den daglige åbningstid er:

Mandag – torsdag kl. 09.00 – 14.00

Fredag kl. 09.00 – 12.30

Hver morgen holder vi morgenmøde over en kop kaffe og snakker om, hvad der skal foregå den pågældende dag. Vi laver sammen aktivitetskalender, hvor alle har mulighed for at få indflydelse på det der skal foregå.

Vil du være en del af et fællesskab.

Hvem er vi?

Hos os er der hjerterum og der er plads til at være dig.

Vi er et nystartet dagtilbud. Du kan være med til at træffe beslutninger om, hvad der skal ske i hverdagen -derfor har vi brug for dig.

Vi har på nuværende tidspunkt plads til 8 brugere i tilbuddet med mulighed for at udvide.

Hvad kan jeg arbejde med?

Der vil være forskellige aktiviteter som kan foregå enten 1 til 1 eller på små hold, hvor der tages hensyn til dine ressourcer, interesser og behov.

Der vil være mulighed for forskellige værksteder:

  • Træværksted
  • Cykel/scooter/bilværksted
  • Kreativt værksted
  • Pasning af dyr
  • Vedligeholdelse af bygninger, grønne arealer mm.,
  • Motion
  • Fællesrum med computere
  • Køkken og spiseplads, hvor der også vil være plads til sociale arrangementer
  • Udflugter

Hvor ligger det?

Tvilstedgaard er en nedlagt landejendom beliggende i kanten af Pandrup, hvor der er indrettet forskellige værksteder, hestestald, toiletter, køkken, fællesrum og kontor.