Samarbejde

Bosted for voksne i Nordjylland

Vi samarbejder om dit forløb

Udover et godt og konstruktivt samarbejde med dig ligger vi også vægt på at inddrage de personer i dit netværk, som kan fremme din evne til at mestre dit liv mere selvstændigt.

Vi lægger stor vægt på, at alle vigtige personer omkring dig, sammen med dig, arbejder i retningen af, at du bliver bedre i stand til, at tackle dine psykiske og/eller sociale vanskeligheder, og at du bliver rutineret i at tage dig af alle hverdagens praktiske og personlige gøremål.

Dit nærmeste netværk

Du har måske en nært pårørende eller en ven, som har stor betydning i dit liv. Med dit samtykke vil vi gerne involvere den eller de personer i dit udviklingsforløb, således det er muligt for dine nærmeste at støtte dig i den udviklingsproces, du gennemgår, imens du er her. Vi ved, at det nærmeste netværks forståelse og støtte kan have afgørende betydning, for at man kan holde fast i sin positive udvikling efter endt ophold i vores botilbud i Nordjylland

 

 

 

Dit professionelle netværk

Vi arbejder tæt sammen med dit professionelle netværk, fordi det er vigtigt, at du oplever sammenhæng i dit liv. Det professionelle netværk, vi altid samarbejder med, er din kommunale rådgiver, som har bevilget dig ophold og evt. beskæftigelse ved os.

Herudover kan dit professionelle netværk bestå af en beskæftigelsesrådgiver, værge, læge og sygeplejerske ved distriktspsykiatrien, din egen læge, misbrugsbehandler ved Jammerbugt Kommunes misbrugscenter og tilsynsførende fra kriminalforsorgen.

Med dit samtykke vil vi gerne understøtte et tæt samarbejde og koordination af de sociale og sundhedsfaglige indsatser, du modtager, så du oplever sammenhæng, i den hjælp du får, på tværs af kommunale og regionale instanser. 

Har du spørgsmål til vores bosted for voksne eller dagtilbud i Nordjylland, er du velkommen til at kontakte os. Vi står altid klar til at svare på spørgsmål.