Målgruppen

Bosted for socialt udsatte voksne i Nordjylland

Bo- og Behandlingscenter Blokhus er et bosted for voksne. Vi henvender os til socialt udsatte i Nordjylland i alderen 18-50 år med psykiske og/eller sociale problemer, tegn på tilknytningsforstyrrelser samt psykiatriske diagnoser, f.eks.:

 • Skizofrenilidelser med bl.a. paranoide forestillinger og psykoser
 • Personlighedsforstyrrelser som emotionelt ustabil personlighedsstruktur af både den impulsiv type og borderlinetypen med selvskadende adfærd, samt den dyssociale personlighedsstruktur
 • Depression, bipolare og andre affektive sindslidelser og tilstande
 • Dobbeltdiagnose med både sindslidelse og misbrug af stoffer og/eller alkohol
 • Nervøse og stressrelaterede lidelser som OCD og angst
 • Udviklingshæmning – forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive evner
 • Andre psykiske og sociale tilstande, som kan sidestilles med sindslidelse

Kendetegnende for vores målgruppe er:

 • De kan have svært ved at fungere socialt sammen med andre mennesker
 • De må tage medicin mod deres psykiatriske lidelse
 • De har svært ved at mestre egenomsorg
 • De har brug for støtte til praktiske gøremål for at kunne klare sig i egen bolig
 • De har svært ved at håndtere svære personlige problemer
 • De har svært ved at håndtere problematikker omkring misbrug af alkohol og stoffer
 • Kan have en mindre hjerneskade – medfødt eller erhvervet
 • Kan have ubearbejdede psykiske problemer eller traumer
 • Målgruppen har behov for en specialiseret og målrettet indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker.
 • Vores medarbejdere har derfor stor erfaring, viden og kompetencer inden for disse problematikker, så vi kan favne så bredt som muligt og tilbyde det allerbedste for den enkelte beboer.

Er du i tvivl om, hvorvidt er en del af målgruppen for vores bosted i Nordjylland? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi står også gerne til rådighed for at svare på generelle spørgsmål om vores bosted for voksne, vores dagtilbud i Nordjylland eller noget helt tredje.