Målgruppen

Bosted for socialt udsatte voksne i Nordjylland

Bo- og Behandlingscenter Blokhus henvender sig til socialt udsatte i Nordjylland i alderen 18-50 år med psykiske og/eller sociale problemer, tegn på tilknytningsforstyrrelser samt psykiatriske diagnoser, f.eks.:

 • Skizofrenilidelser med bl.a. paranoide forestillinger og psykoser
 • Personlighedsforstyrrelser som emotionelt ustabil personlighedsstruktur af både den impulsiv type og borderlinetypen med selvskadende adfærd, samt den dyssociale personlighedsstruktur
 • Depression, bipolare og andre affektive sindslidelser og tilstande
 • Dobbeltdiagnose med både sindslidelse og misbrug af stoffer og/eller alkohol
 • Nervøse og stressrelaterede lidelser som OCD og angst
 • Udviklingshæmning – forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive evner
 • Andre psykiske og sociale tilstande, som kan sidestilles med sindslidelse

Kendetegnende for vores målgruppe er:

 • De kan have svært ved at fungere socialt sammen med andre mennesker
 • De må tage medicin mod deres psykiatriske lidelse
 • De har svært ved at mestre egenomsorg
 • De har brug for støtte til praktiske gøremål for at kunne klare sig i egen bolig
 • De har svært ved at håndtere svære personlige problemer
 • De har svært ved at håndtere problematikker omkring misbrug af alkohol og stoffer
 • Kan have en mindre hjerneskade – medfødt eller erhvervet
 • Kan have ubearbejdede psykiske problemer eller traumer
 • Målgruppen har behov for en specialiseret og målrettet indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker.
 • Vores medarbejdere har derfor stor erfaring, viden og kompetencer inden for disse problematikker, så vi kan favne så bredt som muligt og tilbyde det allerbedste for den enkelte beboer.